Evästeilmoitus
Hyväksymällä kaikki evästeet varmistat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Lue lisää evästeistä sekä niiden käytöstä tai muuta evästeasetuksiasi.
Truster palvelun ehdot

Ehdot

Käyttöehdot

1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Truster Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) kevytyrittäjille tarkoitetun laskutuspalvelun (jäljempänä ”Laskutuspalvelu”) sekä muiden Palveluntarjoajan palveluiden (kaikki nämä palvelut yhdessä jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Näissä Käyttöehdoissa määritellään Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Palvelunkäyttäjä”) välisen sopimussuhteen sisältö sekä osapuolien väliset oikeudet ja velvollisuudet.

2. Sopimussuhteen syntyminen, muutokset ja erillisten palveluiden käyttöehdot

Osapuolien välille syntyy sopimus, kun Palvelunkäyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröityessään Palvelunkäyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä aina palvelua käyttäessään.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää, rajoittaa ja muuttaa Palvelunkäyttäjälle tarjottavaa palvelua ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun ominaisuuksia tai Käyttöehtoja vastaamaan kulloinkin voimassa olevia käytänteitä tai viranomaismääräyksiä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelunkäyttäjälle. Palvelun käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot jatkamalla palvelun käyttöä.

Palvelu saattaa sisältää erillisiä palveluita, joissa on omat tarkemmat käyttöehdot. Erillisen palvelun käyttöehdot ovat ensisijaisesti voimassa ja tämä käyttöehto jatkaa erillisen palvelun käyttöehtoja niin, että erillisen palvelun käyttöehdot ovat ensisijaisia ristiriitatilanteessa. Palvelunkäyttäjä hyväksyy erillistä palvelua käyttäessään erillisen palvelun käyttöehdot.

3. Sopimussuhde

Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde sisältää Palvelunkäyttäjän työn laskuttamisen, palkanmaksun sekä muut erillisesti määritellyt palvelut. Palvelunkäyttäjä ei työskentele Palveluntarjoajan alaisuudessa. Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n tai työeläkelainsäädännön mukainen työsuhde, eikä osapuolien välille synny työsopimussuhdetta. Palvelunkäyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että työssä noudatetaan soveltuvia työturvallisuusmääräyksiä, työaikamääräyksiä ja muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

Palvelunkäyttäjä sopii itse toimeksiantajansa kanssa toimeksiantosopimuksen. Palveluntarjoaja ei ole toimeksiantosopimuksen sopijaosapuoli, eikä sitoudu mihinkään vastuisiin tai sitoumukseen työsuorittamiseen tai virheisiin. Palvelunkäyttäjän vastuulle kuuluu varmistua, että tehtävässä työssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia ja määräyksiä. Työstä sovitaan aina kokonaiskorvaus ja sen tulee olla hyväksyttävällä yleisellä tasolla, joka työstä muuten maksettaisiin. Palvelunkäyttäjän tulee varmistaa työnsä laillisuus ja oikeellisuus ennen laskun lähettämistä.

4. Palvelun käyttäminen

Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun käyttäjälle (luonnolliselle henkilölle) alustan, jossa voidaan laskuttaa tehdystä työstä ja nostaa palkkaa maksetusta ja/tai hyväksytystä laskusta.

Palveluihin kuuluvat mm.

 • Applikaatio palvelun käyttämiseksi
 • Kulloinkin applikaatiossa olevat kevytyrittäjän ominaisuudet ja palvelut
 • Tuki ja ohjeistus palvelun käyttämiseen
 • Laskujen luonti ja lähetys
 • Maksujen seuranta ja perintä
 • Palkan maksaminen laskun mukaan
 • Palkkailmoitukset ja kulloinkin voimassa olevat maksut ja verot Suomessa.
 • Matka- ja kulukorvaukset Verohallinnon voimassa olevan ohjeistuksen ja käytänteiden mukaan
 • Hetipalkka ennen lasku tultua maksetuksi
 • Ulosmittaukset Ulosottolaitoksen määräysten mukaisesti
 • YEL-vakuutuksen tarjoaminen ja YEL-maksujen pidätykset ja maksamiset palkanmaksun yhteydessä

5. Palvelumaksut

Palvelumaksu voi muodostua kiinteästä kuukausittaisesta tilaushinnasta ja/tai laskun arvonlisäverottomasta suorituksesta veloitettavasta Palveluntarjoajan hinnaston mukaisesta maksusta.

Kaikki maksut ovat eritelty palveluhinnastossa. Tilaamalla kuukausiveloituksen tai lähettämällä laskun Palvelunkäyttäjä hyväksyy hinnaston mukaisen maksun.

6. Vakuutukset

Palvelutarjoaja on vakuuttanut Palvelunkäyttäjän tapaturma- ja vastuuvakuutuksella, ellei toisin ole sovittu. Vakuutukset ovat voimassa omien ehtojen mukaisesti. Omavastuusta vastaa Palvelun käyttäjä.

7. Erilliset lisäpalvelut

Palveluntarjoaja voi tarjota palvelunsa yhteydessä erillisiä lisäpalveluita, kuten YEL-vakuutus, maksukortti, pikamaksu, hetipalkka ja muita vakuutuksia. Palvelunkäyttäjä voi itse valita lisäpalvelunsa ja hänellä mahdollisuus hyväksyä tai olla hyväksymättä lisäpalveluita.

8. Laskut ja luottotappiot

Palveluntarjoaja lähettää Palvelunkäyttäjän tekemät laskut. Laskun lähetyksen yhteydessä Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä lasku tai muokata laskun tietoja ja summia vastaamaan esimerkiksi työstä suoritettavaa arvonlisäveroa.

Palveluntarjoaja ei vastaa laskun luottotappioista, mutta tarjoaa laskun perintään liittyviä palveluita riidattomissa saatavissa.

9. Palvelun saatavuus

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun käyttöön ja ylläpitää Palvelua mahdollisimman huolellisesti. Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta suoriin tai välillisiin kustannuksiin, mitä voi aiheutua palvelun keskeytyksestä tai lopettamisesta.

Palvelunkäyttäjä on velvollinen huomauttamaan Palveluntarjoajaa välittömästi havaitsemistaan virheistään tai katkoksista palvelun toiminnasa.

 

10. Immateriaalioikeudet

Palvelunkäyttäjälle ei muodostu missään vaiheessa oikeutta käyttää Palveluntarjoajan nimeä, logoa tai värejä omassa työssään tai markkinoinnissaan, ellei toisin ole sovittu. Palvelunkäyttäjä saa kertoa käyttävänsä Palveluntarjoajaa työnsä laskuttamiseen.

Palveluntarjoajalle ei muodostu oikeutta Palvelunkäyttäjän immateriaalioikeuksiin, eikä Palveluntarjoaja voi käyttää niitä muuhun kuin Palvelun toteuttamiseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Palvelunkäyttäjän nimeä ja tuotteita markkinoinnissa, ellei tätä ole erikseen kirjallisesti kielletty.

11. Salassapito, henkilötiedot, tietojen oikeellisuus ja tietojen käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu käyttämään luottamuksellista tietoa vain palvelun tuottamiseksi ja viranomaismääräysten täyttämiseksi. Velvoite pysyy voimassa myös sopimuksen päättyessä.

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä saamiansa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön ja tietosuojaselosteensa mukaisesti. Palveluntarjoajalla oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja muokata sekä poistaa virheellinen tieto. Tietoja voidaan käyttää profilointiin ja lisäpalveluiden tarjoamiseen.

Henkilötiedoista muodostuu oma rekisterinsä ja Palveluntarjoaja toimii rekisterin ylläpitäjänä.

12. Vahingonkorvaus ja kuittausoikeus

Mikäli Palvelunkäyttäjä aiheuttaa Palveluntarjoajalle kustannuksia on Palvelutarjoajalla oikeus veloittaa tai kuitata aiheutuneet suorat kustannukset täysimääräisesti Palvelunkäyttäjältä.  

Palveluntarjoajalle ei muodostu korvausvastuuta järjestelmävirheistä tai puuttuvista tiedoista. Palveluntarjoajan mahdollinen korvausvastuu muodostuu lainsäädännön mukaisesti, eikä välillisiä kustannuksia korvata.

13. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tätä sopimusta tai Palvelua koskevat riidat, joita ei saada neuvotteluilla sovittua, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

15. Ehtojen kieli

Ehtojen sovellettava kieli on suomi. Ehdoista tarjotaan asiakaspalvelullisista syistä käännöksiä.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vaihda Tietosuojapreferenssejäsi →