Evästeilmoitus
Hyväksymällä kaikki evästeet varmistat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Lue lisää evästeistä sekä niiden käytöstä tai muuta evästeasetuksiasi.
Truster palvelun ehdot

Ehdot

KISAN SÄÄNNÖT

1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Järjestävä taho: Truster Oy

Y-tunnus: 1772129-3

Osoite: Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

2. KILPAILUN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄ SEKÄ OSALLISTUMISKELPOISUUS

Arvontaan voi osallistua tykkäämällä ja seuraamalla Trusterin somekanavilla olevaa arvontajulkaisua (julkaisupäivämäärä 28.12.2021). Arvontaan on mahdollista osallistua aikavälillä 28.12.2021 – 3.1.2022. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan jälkeen puhelimitse tai sähköpostilla.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Järjestäjän työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Jos arvonnan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

3. VOITTAJIEN VALITSEMINEN JA AJANKOHTA

Voittajat arvotaan kaikkien arvontajulkaisusta somekanavia seuranneiden kesken. Arvonnan suorittaa Järjestäjän edustaja. Voittajat julkaistaan 2.1.2022. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kolmen (3) päivän aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

4. PALKINTO

Arvonnan palkintona on viisi (5) kappaletta Truster 49 €/kk palvelupaketteja vuodelle 2022. Arvontaan osallistuneiden on mahdollista voittaa yksi (1) kpl per henkilö.

5. SÄÄNNÖT KOSKEVAT KAIKKIA OSALLISTUJIA

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Osallistujien tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan antamaa suostumusta.

7. VOITTAJIEN NIMIEN JULKAISEMINEN

Arvonnan voittajien julkaisemisen yhteydessä voidaan julkaista osallistujan ilmoittama etunimitieto ja paikkakunta.

8. JÄRJESTÄJÄN JA KILPAILUUN OSALLISTUJAN VASTUUT

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Oikeudet kampanjaan ja arvontaan liittyvään materiaaliin kuuluvat arvonnan järjestäjälle. Osallistuja vakuuttaa, että hän on itse luonut mahdollisen kilpailuun toimittamansa materiaalin ja vastaa, että se tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

10. MUUT EHDOT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä sekä noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Mitkään Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vaihda Tietosuojapreferenssejäsi →