Evästeilmoitus
Hyväksymällä kaikki evästeet varmistat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Lue lisää evästeistä sekä niiden käytöstä tai muuta evästeasetuksiasi.

Ehdot


 1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Truster Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) kevytyrittäjille tarkoitetun laskutuspalvelun (jäljempänä ”Laskutuspalvelu”) sekä muiden Palveluntarjoajan palveluiden (kaikki nämä palvelut yhdessä jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Näissä Käyttöehdoissa määritellään Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Palvelunkäyttäjä”) välisen sopimussuhteen sisältö sekä osapuolien väliset oikeudet ja velvollisuudet.

 1. Sopimussuhteen syntyminen, muutokset ja erillisten palveluiden käyttöehdot

Osapuolien välille syntyy sopimus, kun Palvelunkäyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröityessään Palvelunkäyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä aina palvelua käyttäessään.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää, rajoittaa ja muuttaa Palvelunkäyttäjälle tarjottavaa palvelua ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun ominaisuuksia tai Käyttöehtoja vastaamaan kulloinkin voimassa olevia käytänteitä tai viranomaismääräyksiä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelunkäyttäjälle. Palvelun käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot jatkamalla palvelun käyttöä.

Palvelu saattaa sisältää erillisiä palveluita, joissa on omat tarkemmat käyttöehdot. Erillisen palvelun käyttöehdot ovat ensisijaisesti voimassa ja tämä käyttöehto jatkaa erillisen palvelun käyttöehtoja niin, että erillisen palvelun käyttöehdot ovat ensisijaisia ristiriitatilanteessa. Palvelunkäyttäjä hyväksyy erillistä palvelua käyttäessään erillisen palvelun käyttöehdot.

 1. Sopimussuhde

Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde sisältää Palvelunkäyttäjän työn laskuttamisen, palkanmaksun sekä muut erillisesti määritellyt palvelut. Palvelunkäyttäjä ei työskentele Palveluntarjoajan alaisuudessa. Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n tai työeläkelainsäädännön mukainen työsuhde, eikä osapuolien välille synny työsopimussuhdetta. Palvelunkäyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että työssä noudatetaan soveltuvia työturvallisuusmääräyksiä, työaikamääräyksiä ja muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

Palvelunkäyttäjä sopii itse toimeksiantajansa kanssa toimeksiantosopimuksen. Palveluntarjoaja ei ole toimeksiantosopimuksen sopijaosapuoli, eikä sitoudu mihinkään vastuisiin tai sitoumukseen työsuorittamiseen tai virheisiin. Palvelunkäyttäjän vastuulle kuuluu varmistua, että tehtävässä työssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia ja määräyksiä. Työstä sovitaan aina kokonaiskorvaus ja sen tulee olla hyväksyttävällä yleisellä tasolla, joka työstä muuten maksettaisiin. Palvelunkäyttäjän tulee varmistaa työnsä laillisuus ja oikeellisuus ennen laskun lähettämistä.

 1. Palvelun käyttäminen

Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun käyttäjälle (luonnolliselle henkilölle) alustan, jossa voidaan laskuttaa tehdystä työstä ja nostaa palkkaa maksetusta ja/tai hyväksytystä laskusta.

Palveluihin kuuluvat mm.

 • Applikaatio palvelun käyttämiseksi
 • Kulloinkin applikaatiossa olevat kevytyrittäjän ominaisuudet ja palvelut
 • Tuki ja ohjeistus palvelun käyttämiseen
 • Laskujen luonti ja lähetys
 • Maksujen seuranta ja perintä
 • Palkan maksaminen laskun mukaan
 • Palkkailmoitukset ja kulloinkin voimassa olevat maksut ja verot Suomessa.
 • Matka- ja kulukorvaukset Verohallinnon voimassa olevan ohjeistuksen ja käytänteiden mukaan
 • Hetipalkka ennen lasku tultua maksetuksi
 • Ulosmittaukset Ulosottolaitoksen määräysten mukaisesti
 • YEL-vakuutuksen tarjoaminen ja YEL-maksujen pidätykset ja maksamiset palkanmaksun yhteydessä

 1. Palvelumaksut

Palvelumaksu voi muodostua kiinteästä kuukausittaisesta tilaushinnasta ja/tai laskun arvonlisäverottomasta suorituksesta veloitettavasta Palveluntarjoajan hinnaston mukaisesta maksusta.

Kaikki maksut ovat eritelty palveluhinnastossa. Tilaamalla kuukausiveloituksen tai lähettämällä laskun Palvelunkäyttäjä hyväksyy hinnaston mukaisen maksun.

 1. Vakuutukset

Palvelutarjoaja on vakuuttanut Palvelunkäyttäjän tapaturma- ja vastuuvakuutuksella, ellei toisin ole sovittu. Vakuutukset ovat voimassa omien ehtojen mukaisesti. Omavastuusta vastaa Palvelun käyttäjä.

 1. Erilliset lisäpalvelut

Palveluntarjoaja voi tarjota palvelunsa yhteydessä erillisiä lisäpalveluita, kuten YEL-vakuutus, maksukortti, pikamaksu, hetipalkka ja muita vakuutuksia. Palvelunkäyttäjä voi itse valita lisäpalvelunsa ja hänellä mahdollisuus hyväksyä tai olla hyväksymättä lisäpalveluita.

 1. Laskut ja luottotappiot

Palveluntarjoaja lähettää Palvelunkäyttäjän tekemät laskut. Laskun lähetyksen yhteydessä Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä lasku tai muokata laskun tietoja ja summia vastaamaan esimerkiksi työstä suoritettavaa arvonlisäveroa.

Palveluntarjoaja ei vastaa laskun luottotappioista, mutta tarjoaa laskun perintään liittyviä palveluita riidattomissa saatavissa.

 1. Palvelun saatavuus

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun käyttöön ja ylläpitää Palvelua mahdollisimman huolellisesti. Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta suoriin tai välillisiin kustannuksiin, mitä voi aiheutua palvelun keskeytyksestä tai lopettamisesta.

Palvelunkäyttäjä on velvollinen huomauttamaan Palveluntarjoajaa välittömästi havaitsemistaan virheistään tai katkoksista palvelun toiminnasa.

 

 1. Immateriaalioikeudet

Palvelunkäyttäjälle ei muodostu missään vaiheessa oikeutta käyttää Palveluntarjoajan nimeä, logoa tai värejä omassa työssään tai markkinoinnissaan, ellei toisin ole sovittu. Palvelunkäyttäjä saa kertoa käyttävänsä Palveluntarjoajaa työnsä laskuttamiseen.

Palveluntarjoajalle ei muodostu oikeutta Palvelunkäyttäjän immateriaalioikeuksiin, eikä Palveluntarjoaja voi käyttää niitä muuhun kuin Palvelun toteuttamiseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Palvelunkäyttäjän nimeä ja tuotteita markkinoinnissa, ellei tätä ole erikseen kirjallisesti kielletty.

 1. Salassapito, henkilötiedot, tietojen oikeellisuus ja tietojen käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu käyttämään luottamuksellista tietoa vain palvelun tuottamiseksi ja viranomaismääräysten täyttämiseksi. Velvoite pysyy voimassa myös sopimuksen päättyessä.

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä saamiansa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön ja tietosuojaselosteensa mukaisesti. Palveluntarjoajalla oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja muokata sekä poistaa virheellinen tieto. Tietoja voidaan käyttää profilointiin ja lisäpalveluiden tarjoamiseen.

Henkilötiedoista muodostuu oma rekisterinsä ja Palveluntarjoaja toimii rekisterin ylläpitäjänä.

 1. Vahingonkorvaus ja kuittausoikeus

Mikäli Palvelunkäyttäjä aiheuttaa Palveluntarjoajalle kustannuksia on Palvelutarjoajalla oikeus veloittaa tai kuitata aiheutuneet suorat kustannukset täysimääräisesti Palvelunkäyttäjältä.  

Palveluntarjoajalle ei muodostu korvausvastuuta järjestelmävirheistä tai puuttuvista tiedoista. Palveluntarjoajan mahdollinen korvausvastuu muodostuu lainsäädännön mukaisesti, eikä välillisiä kustannuksia korvata.

 1. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tätä sopimusta tai Palvelua koskevat riidat, joita ei saada neuvotteluilla sovittua, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

 1. Ehtojen kieli

Ehtojen sovellettava kieli on suomi. Ehdoista tarjotaan asiakaspalvelullisista syistä käännöksiä.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where "control" means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Application means the software program provided by the Company downloaded by You on any electronic device, named Truster Works
 • Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to Truster Oy, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki.
 • For the purpose of the GDPR, the Company is the Data Controller.
 • Domains refers to: truster.fi, truster.works, app.truster.works and truster.shop.
 • Country refers to: Finland
 • Data Controller, for the purposes of the GDPR (General Data Protection Regulation), refers to the Company as the legal person which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of Personal Data.
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
 • For the purposes for GDPR, Personal Data means any information relating to You such as a name, an identification number, location data, online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity.
 • Service refers to the Application.
 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used. For the purpose of the GDPR, Service Providers are considered Data Processors.
 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.
 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.
 • Under GDPR (General Data Protection Regulation), You can be referred to as the Data Subject or as the User as you are the individual using the Service.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
 • Social security number
 • Bank account number
 • Salary tax
 • Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information from Third-Party Social Media Services

The Company allows You to create an account and log in to use the Service through the following Third-party Social Media Services:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

If You decide to register through or otherwise grant us access to a Third-Party Social Media Service, We may collect Personal data that is already associated with Your Third-Party Social Media Service's account, such as Your name, Your email address, Your activities or Your contact list associated with that account.

You may also have the option of sharing additional information with the Company through Your Third-Party Social Media Service's account. If You choose to provide such information and Personal Data, during registration or otherwise, You are giving the Company permission to use, share, and store it in a manner consistent with this Privacy Policy.

Information Collected while Using the Application

While using Our Application, in order to provide features of Our Application, We may collect, with Your prior permission:

 • Information regarding your location
 • Pictures and other information from your Device's camera and photo library

We use this information to provide features of Our Service, to improve and customize Our Service. The information may be uploaded to the Company's servers and/or a Service Provider's server or it may be simply stored on Your device.

You can enable or disable access to this information at any time, through Your Device settings.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
 • For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, for payment processing, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your activity, communicate with You and view Your profile.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Detailed Information on the Processing of Your Personal Data

Service Providers have access to Your Personal Data only to perform their tasks on Our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service providers to monitor and analyze the use of our Service.

 • Google Analytics
 • Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.
 • You may opt-out of certain Google Analytics features through your mobile device settings, such as your device advertising settings or by following the instructions provided by Google in their Privacy Policy.
 • For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page.
 • Firebase
 • Firebase is an analytics service provided by Google Inc.
 • You may opt-out of certain Firebase features through your mobile device settings, such as your device advertising settings or by following the instructions provided by Google in their Privacy Policy.
 • We also encourage you to review the Google's policy for safeguarding your data.
 • For more information on what type of information Firebase collects, please visit the How Google uses data when you use our partners' sites or apps webpage.

Payments

We may provide paid products and/or services within the Service. In that case, we may use third-party services for payment processing (e.g. payment processors).

We will not store or collect Your payment card details. That information is provided directly to Our third-party payment processors whose use of Your personal information is governed by their Privacy Policy. These payment processors adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of payment information.

GDPR Privacy

Legal Basis for Processing Personal Data under GDPR

We may process Personal Data under the following conditions:

 • Consent: You have given Your consent for processing Personal Data for one or more specific purposes.
 • Performance of a contract: Provision of Personal Data is necessary for the performance of an agreement with You and/or for any pre-contractual obligations thereof.
 • Legal obligations: Processing Personal Data is necessary for compliance with a legal obligation to which the Company is subject.
 • Vital interests: Processing Personal Data is necessary in order to protect Your vital interests or of another natural person.
 • Public interests: Processing Personal Data is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Company.
 • Legitimate interests: Processing Personal Data is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Company.

In any case, the Company will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

Your Rights under the GDPR

The Company undertakes to respect the confidentiality of Your Personal Data and to guarantee You can exercise Your rights.

You have the right under this Privacy Policy, and by law if You are within the EU, to:

 • Request access to Your Personal Data. The right to access, update or delete the information We have on You. Whenever made possible, you can access, update or request deletion of Your Personal Data directly within Your account settings section. If you are unable to perform these actions yourself, please contact Us to assist You. This also enables You to receive a copy of the Personal Data We hold about You.
 • Request correction of the Personal Data that We hold about You. You have the right to to have any incomplete or inaccurate information We hold about You corrected.
 • Object to processing of Your Personal Data. This right exists where We are relying on a legitimate interest as the legal basis for Our processing and there is something about Your particular situation, which makes You want to object to our processing of Your Personal Data on this ground. You also have the right to object where We are processing Your Personal Data for direct marketing purposes.
 • Request erasure of Your Personal Data. You have the right to ask Us to delete or remove Personal Data when there is no good reason for Us to continue processing it.
 • Request the transfer of Your Personal Data. We will provide to You, or to a third-party You have chosen, Your Personal Data in a structured, commonly used, machine-readable format. Please note that this right only applies to automated information which You initially provided consent for Us to use or where We used the information to perform a contract with You.
 • Withdraw Your consent. You have the right to withdraw Your consent on using your Personal Data. If You withdraw Your consent, We may not be able to provide You with access to certain specific functionalities of the Service.

Exercising of Your GDPR Data Protection Rights

You may exercise Your rights of access, rectification, cancellation and opposition by contacting Us. Please note that we may ask You to verify Your identity before responding to such requests. If You make a request, We will try our best to respond to You as soon as possible.

You have the right to complain to a Data Protection Authority about Our collection and use of Your Personal Data. For more information, if You are in the European Economic Area (EEA), please contact Your local data protection authority in the EEA.

Your California Privacy Rights (California's Shine the Light law)

Under California Civil Code Section 1798 (California's Shine the Light law), California residents with an established business relationship with us can request information once a year about sharing their Personal Data with third parties for the third parties' direct marketing purposes.

If you'd like to request more information under the California Shine the Light law, and if You are a California resident, You can contact Us using the contact information provided below.

California Privacy Rights for Minor Users (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code section 22581 allow California residents under the age of 18 who are registered users of online sites, services or applications to request and obtain removal of content or information they have publicly posted.

To request removal of such data, and if You are a California resident, You can contact Us using the contact information provided below, and include the email address associated with Your account.

Be aware that Your request does not guarantee complete or comprehensive removal of content or information posted online and that the law may not permit or require removal in certain circumstances.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the "Last updated" date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us.

Whistleblowing-lomake tarjoaa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen kanavan saattaa Trusterin sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Whistleblowing on osa Trusterin riskienhallintaa ja vastuullistatoimintaa. Voit ilmoittaa lomakkeella mistä tahansa rikkomuksesta tai Trusterille haitallisesta asiasta. Käsittelen tiedot luottamuksellisesti. Halutessasi voit tehdä ilmoituksen anonyymisesti. Voit tehdä ilmoituksen myös postitse osoitteeseen: Truster Oy, PL 313, 00101 Helsinki, Finland.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

KISAN SÄÄNNÖT

1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Järjestävä taho: Truster Oy

Y-tunnus: 1772129-3

Osoite: Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

2. KILPAILUN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄ SEKÄ OSALLISTUMISKELPOISUUS

Arvontaan voi osallistua tykkäämällä ja seuraamalla Trusterin somekanavilla olevaa arvontajulkaisua (julkaisupäivämäärä 28.12.2021). Arvontaan on mahdollista osallistua aikavälillä 28.12.2021 – 3.1.2022. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan jälkeen puhelimitse tai sähköpostilla.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Järjestäjän työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Jos arvonnan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

3. VOITTAJIEN VALITSEMINEN JA AJANKOHTA

Voittajat arvotaan kaikkien arvontajulkaisusta somekanavia seuranneiden kesken. Arvonnan suorittaa Järjestäjän edustaja. Voittajat julkaistaan 2.1.2022. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kolmen (3) päivän aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

4. PALKINTO

Arvonnan palkintona on viisi (5) kappaletta Truster 49 €/kk palvelupaketteja vuodelle 2022. Arvontaan osallistuneiden on mahdollista voittaa yksi (1) kpl per henkilö.

5. SÄÄNNÖT KOSKEVAT KAIKKIA OSALLISTUJIA

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Osallistujien tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan antamaa suostumusta.

7. VOITTAJIEN NIMIEN JULKAISEMINEN

Arvonnan voittajien julkaisemisen yhteydessä voidaan julkaista osallistujan ilmoittama etunimitieto ja paikkakunta.

8. JÄRJESTÄJÄN JA KILPAILUUN OSALLISTUJAN VASTUUT

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Oikeudet kampanjaan ja arvontaan liittyvään materiaaliin kuuluvat arvonnan järjestäjälle. Osallistuja vakuuttaa, että hän on itse luonut mahdollisen kilpailuun toimittamansa materiaalin ja vastaa, että se tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

10. MUUT EHDOT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä sekä noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Mitkään Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.